Công ty intech chung tay vượt qua đại dịch COVID-19-2

Trong tuần qua đại dịch đã quay lại Việt Nam với chủng mới có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt không giống các chủng đã có trước đây.
Trong những ngày gần đây, cả nước Việt Nam gần như nín thở khi tình hình dịch bệnh bùng phát, diễn biến vô cùng phức tạp, sau 100 ngày không có ca nhiểm mới trong cộng đồng. Dịch bệnh diễn ra vô cùng phức tạp, các con số tăng lên chống mặt, mỗi công dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Để đảm bảo hoạt động bình thường cho doanh nghiệp, cũng như tạo môi trường làm việc an toàn cho toàn thể nhận viên.
Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ thuật và công nghiệp Việt Nam ra thông báo khẩn tới toàn bộ cán bộ nhân viên, khách hàng và đối tác:  
 

Tin tức khác