Đối tác của Intech

Vai trò của Khách hàng và Đối tác có một vị trí rất quan trọng đối với Intech , chúng tôi luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển. Tôn trọng, bình đẳng hai bên cùng có lợi, lịch thiệp khi tiếp xúc với Đối tác, Khách hàng. Coi thành công của đối tác, khách hàng là thành công của Công ty.
Đối tác tin cậy lâu năm của con lăn intech
0966.966.032