TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

  • Lô 5+6, Khu công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.
  • 024 66 806 795
  • 0983 11 33 87 - 0966 966 301 - 0966 966 302
  • sales@intechvietnam.com
Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?